Norscot Cat 374D Hydraulisk Excavator konstruktion Catepillar 1 50 skala 55274
Northrop Grumman Firebird UAV Plastic modellllerler Kits 1 72 Sova modellllerlerl Amodellller 72003
Logo

CISV utbildar och inspirerar för en fredligare värld

NOS STORGE TIN, DUAL FRICTION DRIVER, B &S (W. GERMAN) NAVY DUAL rödO HELICOPTER

För oss är fred inte bara motsatsen till krig, utan ett sätt att leva. Vi tror på vänskap som växer över nationsgränser och bygger på alla människors lika värde, hur olika vi än må vara.

CISV vill förändra världen, en världsmedborgare i taget.

Aktuellt

2019-05-12
NOCH62400Spur N,ZAlu -Zargensystemet, 100 x 69 31 cm

Söndagen den 19 april kl 14 flyger vi drakar i Kalmarsundsparken. Ta med familj och kompisar och...

2019-05-01
CISV Malmö-Lund - Beställ årets tröjor

Nu kan du beställa årets tröjor. Beställ senast 9 maj!

New Fujimi 1 350 modellllerl kit IJN bilrier Kaga från japan JP 74354hsyk52577-Ny stil

New Fujimi 1  350 modellllerl kit IJN bilrier Kaga från japan JP

- engagera dig med oss!