1 35 WWW2 skala modelllllerler Kit Tyska Armé Elite Forces Grenadiers Soldiers 10 Figures
1 350 Drödtning Elizabeth klass H.M.S. WASPITE Academy Hobby modelllllerler Kit B14105
Logo

CISV utbildar och inspirerar för en fredligare värld

1 350 skala Aoshima japanska flottan Maya 1944

För oss är fred inte bara motsatsen till krig, utan ett sätt att leva. Vi tror på vänskap som växer över nationsgränser och bygger på alla människors lika värde, hur olika vi än må vara.

CISV vill förändra världen, en världsmedborgare i taget.

Aktuellt

2019-05-12
1 200 Herpa Lufthansa Boeing 747 -8 Intercontinental Retro 557221

Söndagen den 19 april kl 14 flyger vi drakar i Kalmarsundsparken. Ta med familj och kompisar och...

2019-05-01
CISV Malmö-Lund - Beställ årets tröjor

Nu kan du beställa årets tröjor. Beställ senast 9 maj!

Man Cat STUDIO 024 Stone nya modelllllereksaker upplaga begränsad het figuren Lion 74354fypj62060-Ny stil

024 STUDIO Cat Man Stone Lion figuren het begränsad upplaga modelllllereksaker nya

- engagera dig med oss!