Dark Sword Northwatch drake och Rider miniatyr låda metall ny
Daron Skymark Suprems modellllerlerl Airplan Delta 737 -800 1 100 skala w trä stå
Logo

CISV utbildar och inspirerar för en fredligare värld

Dkonsth Vader 1977 AFA 80 NM stjärna VAROR årgång Original BAGGED ESB typ A

För oss är fred inte bara motsatsen till krig, utan ett sätt att leva. Vi tror på vänskap som växer över nationsgränser och bygger på alla människors lika värde, hur olika vi än må vara.

CISV vill förändra världen, en världsmedborgare i taget.

Aktuellt

2019-05-12
DINO RIDERS 1987 Tyco Diplodocus fonctine avec cache högar

Söndagen den 19 april kl 14 flyger vi drakar i Kalmarsundsparken. Ta med familj och kompisar och...

2019-05-01
CISV Malmö-Lund - Beställ årets tröjor

Nu kan du beställa årets tröjor. Beställ senast 9 maj!

Fire och Ice of Song CMON Night's A spel Miniatyrs Tablettop Set Stkonster Watch 74354lnec31093-Ny stil

CMON A Song of Ice och Fire  Night's Watch Stkonster Set Tablettop Miniatyrs spel

- engagera dig med oss!