KATO 1260401 N skala FEF -3 -8 -4 Steam Loco W -anbud Union Pacific 844 126 -0401
Kato 176 -2301 -DCC N Milwaukee Road FP7A Locomotive C Hiawatha
Logo

CISV utbildar och inspirerar för en fredligare värld

Kato 176 -8521 -LS N Union Pacific EMD SD70ACe Diesel Locomotive Loke Sound

För oss är fred inte bara motsatsen till krig, utan ett sätt att leva. Vi tror på vänskap som växer över nationsgränser och bygger på alla människors lika värde, hur olika vi än må vara.

CISV vill förändra världen, en världsmedborgare i taget.

Aktuellt

2019-05-12
KAPITALHANDLINGSmodellllerL STATUE W YRKESMÅL & OCH PAINT Sällsynt Moebius 1000 Pcs

Söndagen den 19 april kl 14 flyger vi drakar i Kalmarsundsparken. Ta med familj och kompisar och...

2019-05-01
CISV Malmö-Lund - Beställ årets tröjor

Nu kan du beställa årets tröjor. Beställ senast 9 maj!

Lee Oskar Melody Maker Harmonica G. Shipping är fri 74354qzfm35219-Ny stil

Lee Oskar Melody Maker Harmonica G. Shipping är fri

- engagera dig med oss!