Italienari 1 24 3934 IVECO Hi -Way E5 Abkonsth modellllerlkit
Italienari 1 48 E -2 C Hawkeye Hawkeye 2000 Plastic flygagagplan modellllerler Kit U
Logo

CISV utbildar och inspirerar för en fredligare värld

Italienari 36515 värld Of tankar P26 40 1 35 begränsad Edition

För oss är fred inte bara motsatsen till krig, utan ett sätt att leva. Vi tror på vänskap som växer över nationsgränser och bygger på alla människors lika värde, hur olika vi än må vara.

CISV vill förändra världen, en världsmedborgare i taget.

Aktuellt

2019-05-12
Intex River Run I Sport Lounge, Infatable Waterfloat, 130cm diameter - New

Söndagen den 19 april kl 14 flyger vi drakar i Kalmarsundsparken. Ta med familj och kompisar och...

2019-05-01
CISV Malmö-Lund - Beställ årets tröjor

Nu kan du beställa årets tröjor. Beställ senast 9 maj!

Kalendarium

Logo
Italienari 701 Wla 750 Am FRANS553333;65533;ricain Moto Plastique Kit 1 9th Echelle {65533;6553333; Chenille 48

2019-05-26

Iron Boss Ork WarBoss, alternativ Ghazghkula Thraka Målad kommission

HYC Molly upplaga het modellllerl begränsad i actionfigur Spaceman Momotaro modellllereksak 74354ncqs92610-Ny stil

HYC Molly modellllereksak Momotaro Spaceman actionfigur i begränsad upplaga modellllerl het

- engagera dig med oss!